Impressionen

11.12.2022 Friedenslicht-Ankunft, Europaplatz, Luzern

Fotos: Franziska Humbel

 IMG 7539  IMG 7547
 IMG 7550  IMG 7553
 IMG 7562  IMG 7569
 IMG 7570  IMG 7575
 IMG 7582  IMG 7589